پایان دوره های آموزشی حلال در کره با اهداء گواهینامه

دوره های آموزشی حلال طی دو روز توسط موسسه حلال جهانی در محل انستیتو حلال کره برگزار گردید و در پایان به شرکت کنندگان گواهینامه های پایان دوره اهداء شد.
دوره های آموزشی حلال طی دو روز توسط موسسه حلال جهانی در محل انستیتو حلال کره برگزار گردید و در پایان به شرکت کنندگان گواهینامه های پایان دوره اهداء شد.

دوره های آموزشی حلال طی دو روز توسط موسسه حلال جهانی در محل انستیتو حلال کره برگزار گردید و در پایان به شرکت کنندگان گواهینامه های پایان دوره اهداء شد. در این دوره حدود 30 نفر از علاقمندان به مبحث حلال موفق به گذراندن این دوره شدند.