شرکت در همایش HDC مالزی ...

به همت موسسه حلال جهاني اولين دوره آموزشي براي نمايندگان شركت ...

دیدار با رئیس اتاق بازرگانی مالزی ...

دیدار شرکت کنندگان در همایش حلال کراچی از مقر اتاق اسلامی ...

دیدار با رئیس مرکز تحقیقات حلال مالزی و رئیس دانشکده حلال ...