💥تدریس اسلام در مدارس اسپانیاتدریس اسلام در مدارس اسپانیا، از سال ...

به همت موسسه حلال جهاني اولين دوره آموزشي براي نمايندگان شركت ...

ورزش و تفریحات بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم شده است و ...

برنامه آموزشی موسسه حلال جهانی در سال 94، با برگزاری دو ...