نمایشگاه و همایش

“سومین نمایشگاه بین المللی خشکبار، آجیل، میوه های خشک و صنایع ...

با حضور رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، دوازدهمین نشست ...

نخستین هم اندیشی پیرامون ” حلال در رسانه، فرهنگ و هنر” ...