عبدالحسین فخاری عصر جمعه در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و ...

موسسه حلال جهانی به منظور ایجاد بستر مناسب برای صادرات محصولات ...

کنسرسیوم های صادراتی، ترکیبی داوطلبانه از چند شرکت و ذینفع، با ...

علاقمندان جهت عضویت در کنسرسیوم صادراتی محصولات حلال، می توانند با ...

امروزه کنسرسیوم های صادراتی وسیله ای بسیار موثر برای رشد و ...