ویژه نامه های روزنامه اقتصاد نمایشگاه برای بیست و سومین نمایشگاه ...

امروز دو مصاحبه با اصحاب مطبوعات در محل انستيتو حلال كره ...

به گزارش پایگاه خبری حلال، سومین دوره بزرگداشت روز جهانی حلال ...

گردهمایی یک روزه  MeatEx  در روز یکشنبه یازدهم بهمن ماه در محل سالن ...

بسیاری از مسلمانان با این که علاقه دارند در شبکه های ...