حضور مشارکت کنندگان محترم :بیست و یکمین نمایشگاه بین المللیصنایع غذایی ...

دیدار در جمع هیئت ایرانی با رئیس استاندارد ترکیه ...

سخنرانی در همایش حلال آنکارا ...

شرکت در همایش World Halal Forum ...

تفاهم نامه با مرکز تحقیقات شیلات ایران ...

دیدار با مفتی شهر تاتارستان روسیه ...

مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی در محل خبرگذاری ایتارتاس روسیه ...

دیدار از تاجیکستان برای همکاری های حلال ...

مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی در شهرماربل روسیه به همراه استاندار ...

شرکت در همایش HDC مالزی ...

دیدار با رئیس اتاق بازرگانی مالزی ...

دیدار شرکت کنندگان در همایش حلال کراچی از مقر اتاق اسلامی ...

دیدار با رئیس مرکز تحقیقات حلال مالزی و رئیس دانشکده حلال ...

برگزاری همایش پژوهش در استاندارد حلال و نقش فراگیر آن ...