نشست مطبوعاتی حلال جهانی در کره جنوبی

امروز دو مصاحبه با اصحاب مطبوعات در محل انستيتو حلال كره در سئول برگزار شد كه بطور مشروح راه هاي همكاري تجاري بين دوكشور در تجارت محصولات حلال مورد بحث قرار گرفت.
امروز دو مصاحبه با اصحاب مطبوعات در محل انستيتو حلال كره در سئول برگزار شد كه بطور مشروح راه هاي همكاري تجاري بين دوكشور در تجارت محصولات حلال مورد بحث قرار گرفت.

امروز دو مصاحبه با اصحاب مطبوعات در محل انستيتو حلال كره در سئول برگزار شد كه بطور مشروح راه هاي همكاري تجاري بين دوكشور در تجارت محصولات حلال مورد بحث قرار گرفت. بيشترين سوالات در موضوع لوازم آرايشي بهداشتي بود كه قصد حضور فعال در ايران و كشورهاي اسلامي را دارند. عبدالحسین فخاري، دبیرکل حلال جهانی، ضمن بيان اهميت بازار جهاني حلال، حضور كره در شرايط پسا تحريم را مهم توصيف نمود و راهكارهاي اين حضور بخصوص در مجهز شدن توليدات اين كشور به برند حلال را برشمرد. علاقمندي كشور كره به ارتباط با ايران قدمتي طولاني دارد به طوري كه سابقه آن را كره اي ها به جاده ابريشم بر مي گردانند. دبيركل حلال جهاني همچنين فعاليت هاي آموزشي و ترويجي و مناسبات فرهنگي را اصلي مهم در ايجاد اين اقتصاد معرفي نمود و بويژه توصيه نمود صنعت گردشگري حلال نيز در اين كشور تأسيس شود.