بزرگداشت روز جهانی حلال

سومین دوره بزرگداشت روز جهانی حلال به همت موسسه حلال جهانی برگزار شد. این سومین سال است که همپای بعضی کشورهای اسلامی روز جهانی حلال (هفدهم رمضان) در جمهوری اسلامی ایران برگزار و از نقش موثر و مهم حلال در جهان تقدیر می گردد. موضوع امسال روز جهانی حلال ، موضوع جدید حلال در رسانه، فرهنگ و هنر بود که برای اولین بار توسط کشور ما پیشنهاد می شود.
سومین دوره بزرگداشت روز جهانی حلال به همت موسسه حلال جهانی برگزار شد. این سومین سال است که همپای بعضی کشورهای اسلامی روز جهانی حلال (هفدهم رمضان) در جمهوری اسلامی ایران برگزار و از نقش موثر و مهم حلال در جهان تقدیر می گردد. موضوع امسال روز جهانی حلال ، موضوع جدید حلال در رسانه، فرهنگ و هنر بود که برای اولین بار توسط کشور ما پیشنهاد می شود.

به گزارش پایگاه خبری حلال، سومین دوره بزرگداشت روز جهانی حلال به همت موسسه حلال جهانی برگزار شد. این سومین سال است که همپای بعضی کشورهای اسلامی روز جهانی حلال (هفدهم رمضان) در جمهوری اسلامی ایران برگزار و از نقش موثر و مهم حلال در جهان تقدیر می گردد.

موضوع امسال روز جهانی حلال ، موضوع جدید ” حلال در رسانه، فرهنگ و هنر” بود که برای اولین بار توسط کشور ما پیشنهاد می شود. میهمانان اولین هم اندیشی “حلال در رسانه، فرهنگ و هنر” اصحاب رسانه بودند که ابتدا در ضرورت و سپس راهکارهای اجرایی ایجاد برند حلال در این حوزه به بحث و گفتگو پرداختند.

عبدالحسین فخاری، دبیرکل موسسه حلال جهانی، در این نشست ضمن ارائه تجربه ایجاد استاندارد غذای حلال در سازمان همکاری های اسلامی (OIC) گفت، می شود از این تجربه برای ایجاد استاندارد حلال در رسانه و فرهنگ و هنر استفاده کرد که پایه اصلی آن تاکید بر مشترکات فقهی مذاهب اسلامی بود.

وی اضافه کرد همانطور که برای غذای جسم لازم بود استاندارد حلال تدوین و بر آن نظارت شود باید در زمینه معنوی و روحی نیز استانداردی تدوین و بر کلیه آثار رسانه ای و هنری و فرهنگی نظارت شود و امروزه دین این را می پذیرد. همچنانکه در موضوع استاندارد غذای حلال ار آن استقبال نمود.

در این نشست تصویب شد که پیش نویس استاندارد حلال در این حوزه جدید ظرف دو ماه آینده توسط موسسه حلال جهانی تدوین و برای ارائه به متخصصان این حوزه آماده شود. مراسم امسال روز جهانی حلال و هم اندیشی حلال در رسانه، فرهنگ و هنر با همکاری کانون اسلامی انصار و در محل ساختمان مرکزی این کانون انجام گرفت.