حلال جهانی در مالزی

دیدار با رئیس اتاق بازرگانی مالزی