حلال جهاني در كره جنوبی

به همت موسسه حلال جهاني اولين دوره آموزشي براي نمايندگان شركت ها و موسسات تجاري با عنوان نقش برند حلال در توسعه اقتصادي به دعوت انستيتو صنعت حلال كره برگزار شد.
به همت موسسه حلال جهاني اولين دوره آموزشي براي نمايندگان شركت ها و موسسات تجاري با عنوان نقش برند حلال در توسعه اقتصادي به دعوت انستيتو صنعت حلال كره برگزار شد.

به همت موسسه حلال جهاني اولين دوره آموزشي براي نمايندگان شركت ها و موسسات تجاري با عنوان نقش برند حلال در توسعه اقتصادي به دعوت انستيتو صنعت حلال كره برگزار شد. اين دوره كه براي اولين بار در كشور كره برگزار مي شود در شرايطي است كه رئيس جمهور كره شركت هاي توليدي و بازرگاني كشورش را براي ورود به بازار جهاني حلال ترغيب و مشوق هايي قرار داده است.روز جمعه اولين سري از اين آموزش ها در محل انستيتو با همكاري شركت ال اف آي براي فعالان اقتصادي برگزار گرديد و روز شنبه نيز دوره آموزشي آشنايي با استاندارد حلال سازمان همكاري هاي اسلامي(OIC) براي كساني كه بخواهند به عنوان همكار حلال بر روند صدور گواهي هاي حلال به موسسات كره اي كمك كنند برگزار خواهد گرديد. عبدالحسين فخاري دبيركل حلال جهاني كه اداره هردو كلاس را به عهده داشته استقبال شركت كنندگان را فوق العاده توصيف نمود و افزود به دعوت مسئولان كره قرار است اين دوره ها به تناوب در سئول برگزار گردد.به شركت كنندگان در اين دوره ها گواهي گذراندن اين دوره آموزشي اعطا گرديد و قرار است روز دوشنبه نيز در نشستي رسانه اي آثار برگزاري اين دوره ها براي مردم تبيين شود.

The first training course was held for representatives of companies and businesses as Halal role in economic development in the Halal Korea Industry Institute. This course in the conditions which Korean president expressed his country’s manufacturing and commercial companies to enter the global Halal market has encouraged and incentives. The first day of these trainings was held in the halal Korea Institute for economic activists in the cooperation with LFI Company On Friday. OIC Halal standard orientation course for those who wish to have cooperation with Korean institutions will be held On Saturday. Abdolhossein Fakhari, Secretary General of HalalWorld, who have taught both class welcomed the participants was wonderful and added these courses will be held alternately in Seoul at the invitation of Korean officials. To the participants in these courses were awarded certificates of completion of courses. On Monday at a press conference the effects of these courses will be announced to the people.