گسترش حلال در کرواسی

مهندس آلدين داگون جيگ از مركز گواهى حلال وابسته به جمعيت اسلامى در جمهورى كرواسي در ديدار با دبيركل موسسه حلال جهانى به بخشي از فعاليت هاى مركز حلال كرواسي اشاره كرد.
مهندس آلدين داگون جيگ از مركز گواهى حلال وابسته به جمعيت اسلامى در جمهورى كرواسي در ديدار با دبيركل موسسه حلال جهانى به بخشي از فعاليت هاى مركز حلال كرواسي اشاره كرد.
  • مهندس آلدين داگون جيگ از مركز گواهى حلال وابسته به جمعيت اسلامى در جمهورى كرواسي در ديدار با دبيركل موسسه حلال جهانى به بخشي از فعاليت هاى مركز حلال كرواسي اشاره كرد.

     

مهندس آلدين داگون جيگ  از مركز گواهى حلال وابسته به جمعيت اسلامى در جمهورى كرواسي در ديدار با دبيركل موسسه حلال جهانى به بخشي از فعاليت هاى مركز حلال كرواسي اشاره كرد.
 
ایشان گفت تا به حال حدود شصت گواهى حلال صادر كرده اند كه حدود يك ششم آن براى هتل ها بوده است. توجه به توريسم حلال در كرواسي، مركز حلال را به ساماندهى تعدادى از هتل ها براى توريست هاى مسلمان و ايجاد امكانات غذائى و عبادى در اين مراكز براى آنها نموده است. استفاده از آزمايشگاه هاى تخصصي براى تشخيص كالاها در فرايند صدور گواهى حلال از جمله كارهاى ديگر مركز است.

اميد است اهتمام به توريسم حلال در كرواسي، ديگر كشورهاى اروپائي رابه اين موضوع ترغيب نمايد.