پروفسور حسن آيدارس نماينده سازمان در مصر، ضمن ارائه فعاليت هاى ...

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) با هدف افزایش فعالیت‌های ...

صنعت بیمه، صنعتی نوپا و جدید است که در زمینه‌های مختلف ...

اخیرا هتل هایی در ترکیه با عنوان «هتل های حلال» و یا ...

مک دونالد مالزی اعلام کرده است از محتویات غیر حلال در ...