بنا بر تحقیقات موسسه حلال جهانی، ترانزیت حلال از زمینه هایی ...

به گزارش رسانه‌های پاکستانی ، یک موتور جستجوی اسلامی، که محتوای ...

به گزارش موسسه حلال جهانی، ترکیه که به دنبال سهم بیشتری ...

گرايش روز افزون به مصرف غذاهاى حلال و افزايش حجم تقاضاها ...

نخستين استاندارد حلال براى شركت هاى هوائي جهان توسط موسسه حلال ...