بلژیک: گردش مالی ۱۷ میلیارد یورویی محصولات حلال

به گزارش مطبوعات بلژیک با توجه به آمار بسیار بالای صادر شده توسط دپارتمان کشاورزی و شیلات فلماند که بر اساس بازار هلندی تدوین شده است٫ محصولات حلال در بازارهای بلژیک دارای گردش مالی ۱/۷ میلیارد یورو می باشد.
به گزارش مطبوعات بلژیک با توجه به آمار بسیار بالای صادر شده توسط دپارتمان کشاورزی و شیلات فلماند که بر اساس بازار هلندی تدوین شده است٫ محصولات حلال در بازارهای بلژیک دارای گردش مالی ۱/۷ میلیارد یورو می باشد.
  • به گزارش مطبوعات بلژیک با توجه به آمار بسیار بالای صادر شده توسط دپارتمان کشاورزی و شیلات فلماند که بر اساس بازار هلندی تدوین شده است٫ محصولات حلال در بازارهای بلژیک دارای گردش مالی ۱/۷ میلیارد یورو می باشد.


به گزارش مطبوعات بلژیک با توجه به آمار بسیار بالای صادر شده توسط دپارتمان کشاورزی و شیلات فلماند که بر اساس بازار هلندی تدوین شده است٫ محصولات حلال در بازارهای بلژیک دارای گردش مالی ۱/۷ میلیارد یورو می باشد.
 
به گزارش مطبوعات بلژیک با توجه به آمار بسیار بالای صادر شده توسط دپارتمان کشاورزی و شیلات فلماند که بر اساس بازار هلندی تدوین شده است٫ محصولات حلال در بازارهای بلژیک دارای گردش مالی ۱/۷ میلیارد یورو می باشد.
این دپارتمان رشد «وحشیانه» تشکیلات صدور گواهینامه حلال در یک کشور را اعلام کرد که در حال حاضر حدود ده تا محسوب می شوند و هرکدام معیارها وروش های خاص خود را دارند.
بر طبق این گزارش٫ این نتایج تقاضای بیشتری برای استاندارد حلال ایجاد می کند که به نفع مصرف کنندگان است و به مقابله با عدم شفافیت و شیوه های نامناسب می پردازد.
به علاوه اشاره شده است که این محصولات غالبا از طریق کانال های سنتی حلال توزیع می شوند بعنوان مثال در قصابی ها و یا محصولات تخصصی در مغازه های قومی به فروش می رسد اما باید این بازاربا توانایی های بالقوه خود شبکه های بزرگ تولیدی و توزیع را از آن خود کند.
طبق آخرین ارزیابی٫ نزدیک ۶۳۰۰۰۰ مسلمان در بلژیک زندگی می کنند٫ به همین دلیل بازار داخلی حلال٫ بسیار سنگین وزن تر از آمار داده شده توسط دپارتمان کشاورزی و شیلات فلماند می باشد٫ و این بازار فرانسوی زبان بلژیک که شاهد جمعیت بزرگی از مسلمانان است را نادیده می گیرند.