فیس بوک حلال

بسیاری از مسلمانان با این که علاقه دارند در شبکه های اجتماعی عضو باشند و با دیگران به صورت مجازی ارتباط سالم برقرار کنند، اما مولفه هایی در شبکه های اجتماعی وجود دارد که آن ها را ناراحت می کند و بنابراین ترجیح می دهند که عطای عضویت را به لقایش ببخشند.
بسیاری از مسلمانان با این که علاقه دارند در شبکه های اجتماعی عضو باشند و با دیگران به صورت مجازی ارتباط سالم برقرار کنند، اما مولفه هایی در شبکه های اجتماعی وجود دارد که آن ها را ناراحت می کند و بنابراین ترجیح می دهند که عطای عضویت را به لقایش ببخشند.

بسیاری از مسلمانان با این که علاقه دارند در شبکه های اجتماعی عضو باشند و با دیگران به صورت مجازی ارتباط سالم برقرار کنند، اما مولفه هایی در شبکه های اجتماعی وجود دارد که آن ها را ناراحت می کند و بنابراین ترجیح می دهند که عطای عضویت را به لقایش ببخشند.
 
 اما اخیرا آقای عبدل وحید نیازف که اصالت تاتاری دارد و ساکن روسیه است، تصمیم گرفته شبکه اجتماعی حلال ایجاد کند. نام این شبکه salamworld.net است و قرار است کار خود را از بهار 2014 آغاز کند. این شبکه قرار است بر مبنای ارزش های اسلامی بنا شود و نه تنها جامعه ی مسلمانان را به یکدیگر پیوند می دهد بلکه قرار است به خدماتی مورد نیاز مسلمانان از جمله فروشگاه های حلال و مساجد، دائره المعارف اسلامی، بازی و اخبار اسلامی را به آنان ارائه دهد.