دوبی به دنبال بازار حلال روسیه

دوبی به شدت به دنبال حضور در بازار حلال جهان است و اخیرا شرکت تولید کننده محصولات حلال « الاسلامی فودز» که مستقر در دوبی است، سرمایه گذاری فراوانی در این صنعت کرده و قصد دارد وارد بازار منطقه روسیه و قفقاز شود تا بتواند نیاز مسلمانان این منطقه را تامین کند که تخمین زده می شود چیزی در حدود 284 میلیون نفر باشند.
دوبی به شدت به دنبال حضور در بازار حلال جهان است و اخیرا شرکت تولید کننده محصولات حلال « الاسلامی فودز» که مستقر در دوبی است، سرمایه گذاری فراوانی در این صنعت کرده و قصد دارد وارد بازار منطقه روسیه و قفقاز شود تا بتواند نیاز مسلمانان این منطقه را تامین کند که تخمین زده می شود چیزی در حدود 284 میلیون نفر باشند.

دوبی به شدت به دنبال حضور در بازار حلال جهان است و اخیرا شرکت تولید کننده محصولات حلال « الاسلامی فودز» که مستقر در دوبی است، سرمایه گذاری فراوانی در این صنعت کرده و قصد دارد وارد بازار منطقه روسیه و قفقاز شود تا بتواند نیاز مسلمانان این منطقه را تامین کند که تخمین زده می شود چیزی در حدود 284 میلیون نفر باشند.
این شرکت هم اکنون دو دفتر در روسیه و آذربایجان تاسیس کرده است و قصد دارد چندین دفتر دیگر هم در این منطقه ایجاد کند.
عزیز عراقی، مدیر بازگانی این شرکت اعلام کرده: «هدف ما این است، که یک درصد از سهم بازار را در ابتدا در این منطقه به دست آوریم، اما این به معنی این است که باید به سه میلیون نفر خدمات ارائه دهیم که بیش از جمعیت کل امارات است. ما تصیم داریم در دو سال اول چیزی بین صد میلیون تا دویست میلیون درهم محصول تولید کنیم. کارخانه جدیدی در دوبی در دست احداث داریم که در انتهای سال 2014 آماده خواهد شد که حجم تولید ما را به سه برابر می رساند. این تولید بیشتر نیاز به بازار بیشتر دارد و بنابراین کشورهایی را که در آن مسلمانان در اقلیت هستند نشانه گرفته ایم» .
دوبی این روزها به شدت در حال گسترش اقتصاد اسلامی است و تصمیم دارد در آینده یکی از پیش روهای این صنعت قرار گیرد.