حلال در دانشگاه قدس فلسطین

خانم آيدا غانم قادر عضو گروه حلال در دانشگاه قدس (فلسطين) در ديدار با دبيركل موسسه حلال جهانى، مقاله علمى و تحقيقى خويش در موضوع ويژگى ها و مزيت هاى غذاى حلال از نظر يافته هاى علمى و بحث پيرامون تحقق يا عدم تحقق استحاله در بعضى محصولات حرام مثل ژلاتين، ارائه نمود.
خانم آيدا غانم قادر عضو گروه حلال در دانشگاه قدس (فلسطين) در ديدار با دبيركل موسسه حلال جهانى، مقاله علمى و تحقيقى خويش در موضوع ويژگى ها و مزيت هاى غذاى حلال از نظر يافته هاى علمى و بحث پيرامون تحقق يا عدم تحقق استحاله در بعضى محصولات حرام مثل ژلاتين، ارائه نمود.

خانم آيدا غانم قادر عضو گروه حلال در دانشگاه قدس (فلسطين) در ديدار با دبيركل موسسه حلال جهانى، مقاله علمى و تحقيقى خويش در موضوع ويژگى ها و مزيت هاى غذاى حلال از نظر يافته هاى علمى و بحث پيرامون تحقق يا عدم تحقق  استحاله در بعضى محصولات حرام مثل ژلاتين، ارائه نمود.
در این دیدار مقرر شد متن آن مقاله توسط  موسسه حلال جهانى از عربي به انگليسي و فارسي ترجمه شود. دكترآيدا غانم همچنين سوالاتى در مورد نحوه سازماندهى كارگروه هاى حلال و تجربيات موسسه در اين زمينه مطرح نمود كه از سوي دبيركل پاسخ داده شد. دكتر آيدا همچنين به حضورش در همايش هاى حلال شارجه و روسيه و تركيه اشاره نمود و آمادگى خود را براى همكاري با موسسه حلال جهانى اعلام نمود.