خانم آيدا غانم قادر عضو گروه حلال در دانشگاه قدس (فلسطين) ...