رونق هتل های حلال ترکیه

اخیرا هتل هایی در ترکیه با عنوان «هتل های حلال» و یا «دوست دار مسلمانان» گشایش یافته که در این هتل ها مشروبات الکلی سرو نمی شود و استخرهای شنای زنان و مردان از یک دیگر جداست.
اخیرا هتل هایی در ترکیه با عنوان «هتل های حلال» و یا «دوست دار مسلمانان» گشایش یافته که در این هتل ها مشروبات الکلی سرو نمی شود و استخرهای شنای زنان و مردان از یک دیگر جداست.

اخیرا هتل هایی در ترکیه با عنوان «هتل های حلال» و یا «دوست دار مسلمانان» گشایش یافته که در این هتل ها مشروبات الکلی سرو نمی شود و استخرهای شنای زنان و مردان از یک دیگر جداست.
 
اخیرا هتل هایی در ترکیه با عنوان «هتل های حلال» و یا «دوست دار مسلمانان» گشایش یافته که در این هتل ها مشروبات الکلی سرو نمی شود و استخرهای شنای زنان و مردان از یک دیگر جداست. اما جالب این جاست که این هتل ها بیشتر از آن که توجه کشورهای مسلمان عرب را به خود جلب کنند، ترکیه ای ها را به سوی خود کشانده است. ترکیه در حدود 50 هتل حلال دارد که هزینه اقامت در این هتل ها از 25 تا 220 یورو متغیر است.
عمر سولماز که یک تور گردان است می گوید ترک هایی که در خارج زندگی می کنند به این هتل ها علاقه زیادی نشان داده اند و پس از عرب ها، بزرگ ترین گروه هایی هستند که این هتل ها را رزرو می کنند.
این هتل ها به مشتریان خود غذای حلال ارائه می دهند و حتی برخی از آن ها ساحل های غیر مختلط به مسلمانان ارائه می دهند. این تورگردان اضافه می کند که حتی بسیاری از زنان غیر محجبه هم ترجیح می دهند از این گونه هتل ها استفاده کنند چون در  آن ها خیال شان راحت است مورد تعرض مردان غریبه و مزاحم قرار نمی گیرند. گفتنی است استقبال مشتریان مسلمان و غیرمسلمان از هتل های حلال در سال های اخیر، دولتمردان ترک را به فکر گسترش بیشتر این هتل ها انداخته است