حلال،‌ نشان‌برین – قسمت سی و نهم

  • حلال در‌کشورهای همسایه: اولین کشوری که در منطقه کار اجرایی حلال را آغاز کرد کشور ما بود. نه ترکیه و نه پاکستان و نه کشورهای حاشیه خلیج فارس به درج نشان حلال بر روی محصولات اقدام نکرده بودند.

سال ۸۶ کار پروژه حلال را در قالب مرکز تحقیقات اتاق اسلامی ( ایکریک) که زیر مجموعه اتاق ایران و اتاق اسلامی بود با یک استاندارد تلفیقی بنیان گذاشته و کار ارزیابی کارخانجات تولیدی محصولات حلال را آغاز کردیم. در آن زمان هنوز استاندارد ملی حلال(۱۲۰۰۰) و استاندارد سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) وجود نداشت. نخستین مجله حلال را نیز به فارسی و انگلیسی در کشور راه اندازی کرده و برندهای اصلی کشور را به نشان حلال مزین کردیم. وقتی بروشورها و نسخه هایی از مجله حلال را به اردوغان (در سفری که به ایران آمده بود) دادم این کار برایش تازگی داشت و به مشاورانش دستور داد که موضوع را پیگیری کنند. پاکستان نیز از این امر بی خبر بود و حتی هنوز با اینکه یکی دو موسسه کارهایی را شروع کرده اند، کار اجرایی حلال در آنجا چنانکه در ایران شکل گرفته، ساماندهی نشده و در عراق و افغانستان نیز کاری انجام نشده است.کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز کاری نکرده بودند تا بعد از نهایی شدن استاندارد سازمان همکاری ها در قالب پیمان همکاری خود، موسسه ای را اسماً درست کردند که فقط یک عکس العمل بود برای کاری که سازمان همکاری‌ها راه انداخته بود و آن ها حرف جدیدی برای حلال نداشته و ندارند.

ترکیه اما یکباره بیدار شد و چند سال بعد از ما تصمیم گرفت از طریق کومسک (مرکز اقتصادی سازمان همکاری های اسلامی که مقرْ آن ترکیه است) یک گروه کارشناسی را برای تدوین استاندارد حلال میزبانی کند که بعد از سه سال در سال ۲۰۱۰ به نتیجه رسید. اما ترکیه در آرزوی رهبری حرکت حلال بود و لذا برای تحقق این رهبری به فکر احیای موسسه‌ای افتاد که سال ها قبل تایید میزبانی اش را از سازمان همکاری های اسلامی گرفته ولی موفق به راه‌اندازی اش نشده بود به نام‌ «انستیتوی استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی» و این کار را در سال ۲۰۱۲ با پذیرش یازده عضو از کشورهای داوطلب افتتاح کرد و به عنوان اولین کارش استاندارد حلال را شماره زده و جلسات کارشناسی و کمیته های آن شامل کمیته های غذا و محصولات کشاورزی و دارو و لوازم آرایشی را معین کرد که البته هنوز در آغاز راه است و ایران نیز در بعضی از این کمیته‌ها حضور دارد.

اما کار حلال در قالب های رسمی و دولتی محدود نمی شود و آنچه حلال را رونق و پیشرفت می دهد عزم جدی نهادهای مردمی و آحاد مسلمانان است که با عشق و تلاش این مبانی الهی را همه جا بیدار کنند و محصولات حلال را در هر نقطه زمین برای خواستاران آن در دسترس قرار دهند که حلال پرچم فرهنگ اسلامی و نماد پاکی و سلامتی است زیرا خدای بزرگ آن را ضمانت کرده است.

 

دکتر‌عبدالحسین‌فخاری

دبیرکل موسسه حلال جهانی