کنسرسیوم های صادراتی، ترکیبی داوطلبانه از چند شرکت و ذینفع، با ...

علاقمندان جهت عضویت در کنسرسیوم صادراتی محصولات حلال، می توانند با ...

امروزه کنسرسیوم های صادراتی وسیله ای بسیار موثر برای رشد و ...

حلال در مناسبات اجتماعی: چنانكه در مقالات قبل عرض شد \”حلال\” ...

حلال و فقهای عظام: عموم احکام حلال و حرام در مجموعه ...

حلال در مدارس و دانشگاه‌ها: اولیای آموزشی و تربیتی ، تلاش ...

حلال در صدا و سیما: اگر قرار باشد صدا و سیما، ...

حلال و فرصت‌های اقتصادی : بازار هشتاد میلیونی محصولات حلال در ...

حلال در‌کشورهای همسایه: اولین کشوری که در منطقه کار اجرایی حلال ...

حلال و خط قرمزهای سفره غذا: در زمینه آداب غذا خوردن ...

حلال و کشور های دی هشت (۸-D): کشور های دی هشت ...

حلال و پولهای کثیف: این روزها واژه «پول های کثیف» وارد ...

یکی از خدمات \”حلال جهانی\” به گردشگران مسلمان، تضمین یک اقامت ...