برچسب حلال، برتمامی گوشت های تولیدی نیوزلند

"گوشت حلال به یکی از اصلی ترین صادرات کشور نیوزلند تبدیل شده که ارزش آن سالانه به میلیاردها دلار می رسد."
"گوشت حلال به یکی از اصلی ترین صادرات کشور نیوزلند تبدیل شده که ارزش آن سالانه به میلیاردها دلار می رسد."
  • گوشت حلال به یکی از اصلی ترین صادرات کشور نیوزلند تبدیل شده که ارزش آن سالانه به میلیاردها دلار می رسد.


گوشت حلال به یکی از اصلی ترین صادرات کشور نیوزلند تبدیل شده که ارزش آن سالانه به میلیاردها دلار می رسد.
نیوزلند به 75 کشور گوشت حلال صادر می کند و اخیرا یکی از رهبران شیعه این کشور به نام عبدل ناصر از دولت این کشور خواسته که تمامی گوشت های این کشور به شیوه حلال ذبح شود: «برای دولت هیچ خرجی ندارد که پروسه تولید گوشت را تبدیل به ذبح حلال کند؛ اما در عوض صادرات و درآمد کشور بهبود زیادی پیدا می کند و بنابراین بهتر است که تمامی گوشت کشور به شیوه حلال تولید شود.»
به گزارش خبرگزاری حلال٫ هم اکنون 80 درصد گوشت قرمز در نیوزلند به شیوه حلال تولید می شود و بسیاری از مردم بدون آن که بدانند گوشت حلال مصرف می کنند.