بررسی استاندارد حلال در ورزش حرفه ای توسط موسسه حلال

ورزش و تفریحات بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم شده است و موسسه حلال جهانی تصمیم گرفته است مفهوم حلال را در رشته های مختلف ورزشی، با همکاری محققان و کارشناسان مورد بررسی قرار دهد.
ورزش و تفریحات بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم شده است و موسسه حلال جهانی تصمیم گرفته است مفهوم حلال را در رشته های مختلف ورزشی، با همکاری محققان و کارشناسان مورد بررسی قرار دهد.

ورزش و تفریحات بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم شده است و موسسه حلال جهانی تصمیم گرفته است مفهوم حلال را در رشته های مختلف ورزشی، با همکاری محققان و کارشناسان مورد بررسی قرار دهد. امروزه ورزش حرفه ای با شاخه های متعددی که دارد میادین مختلف محلی، ملی، منطقه ای، بین المللی و… را درگیر خود کرده است و تحولات روزانه بسیاری از افراد و موسسات و مراکز دولتی و خصوصی را با بودجه های سنگین مورد توجه قرار داده است. بنابراین بی تردید این بخش از زندگی نیز مشمول نظارت ، استاندارد و بررسی دیدگاه های فقهی در مورد آن می شود و باید مورد ارزیابی قرار گیرد. سئوالاتی که موسسه حلال جهانی به بررسی آنها خواهد پرداخت عبارت اند از: « آیا همه شاخه های ورزشی از دید مبانی دینی حلال شمرده می شود؟ »، « صدمات وارده به ورزشکاران به طور عمد و غیر عمد شامل چه برخوردهایی باید باشد؟ »، « نوع لباس ورزشکاران، میزان حضور بانوان در همه شاخه ها و نحوه حضور در میادین ، جوایز نقدی مسابقات و شرط بندی در مورد آن، از چه استانداردی باید برخوردار باشند؟ ». به این حوزه باید موضوع تفریحات را هم افزود. بسیاری از بازی های کامپیوتری و مسابقات مربوط به آن ( تا آنجا که مشمول قمار نشود) نیز در این بخش وارد می شوند. بررسی در این زمینه ها توسط موسسه حلال جهانی در حال انجام است که با همکاری محققان و کارشناسان نتایج خوب آن در دسترس فعالان این صنعت قرار خواهد گرفت.