دریافت نشان حلال برای واحدهای تولیدی پوشاک چرم

در این جلسه که در محل دانشگاه علمی کاربردی شرکت شهرک های صنعتی خوشه پوشاک چرمی تشکیل شد، «دکتر بابک حدادی» مدیر خوشه پوشاک چرم، توضیحاتی مبنی بر ضرورت برند حلال برای محصولات چرمی به خاطر ارزش افزوده ای که پوشاک چرم حلال نسبت به انواع مشابه خود دارند ارائه كرد و خواستار تسریع در اعطای برند حلال به این صنعت شد.
در این جلسه که در محل دانشگاه علمی کاربردی شرکت شهرک های صنعتی خوشه پوشاک چرمی تشکیل شد، «دکتر بابک حدادی» مدیر خوشه پوشاک چرم، توضیحاتی مبنی بر ضرورت برند حلال برای محصولات چرمی به خاطر ارزش افزوده ای که پوشاک چرم حلال نسبت به انواع مشابه خود دارند ارائه كرد و خواستار تسریع در اعطای برند حلال به این صنعت شد.

تولیدکنندگان مصنوعات چرمی نیز از ورود غیر قانونی پوست‌های غیرحلال به کشور، گلایه داشتند و از مسئولان خواستند که ساز و کارهای قانونی و اجرايی جلوگیری از ورود این کالاهای غیرحلال را به کشور پیگیری كنند. «دکتر عبدالحسین فخاری» ضمن حمایت از درخواست های مطرح شده آمادگی سازمان حلال جهانی، برای حل این مشکل اعلام كرد و افزود:« پوشاک مهمترین عنصر شاخص حلال بعد از خوردنی های محسوب می شود و هیچ مسلمانی حاضر نیست جلوه ظاهری او که در منظر دیگران قرار دارد از نوع غیرحلال باشد.» همچنین وجود مزیت نسبی پوشاک چرم حلال نسبت به نوع مشابه غیرحلال را، میدان خوبی برای حضور صادراتی تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی شمرد و از آنان خواست این حضور را در نمایشگاه های حلال دیگر کشورها، جدی بگیرند. اعضای عضو خوشه صنعتی پوشاک چرم ضمن استقبال از پیوستن به نشان جهانی حلال خواستند تسریع در روند ارزیابی و دریافت نشان جهانی حلال تولیدکنندگان پوشاک چرم حلال شدند که از سوی دبیرکل حلال جهانی مورد پذیرش قرار گرفت.

Dr. Babak Hadadi, the manager of “Khooshe leather clothes” in a meeting which had been held by university of UAST in Iran, told there is necessary for leather products to get halal certification. He added halal products have an additional value in compare to non-halal products and so halal brand should give more rapidly to them.
This meeting which have been held in “Khooshe leather clothes” industrial zone, producers claimed for importing non halal leather to country and asked from authorities to make a solution for abiding these kind of non halal products to the country.
In this meeting Dr. Abdolhossein Fakhari, the secretory general of halal world, declared his support from the request of producers and told halal world organization is ready to solve this problem of producers: “clothes are the most important element for halal, after foods and no Muslims wants to have non halal view for others.
He also mentioned the additional value of halal leather in compare to non-halal is a good opportunity for Iranian exporters in global market and asked them take attendance in halal market of another countries more seriously.
The members of Khooshe leather products embrace the membership to halal brand and asked for more rapid process for obtaining this brand.