اصول استاندارد حلال در صنعت بیمه

پس از ارائه پیش نویس اصول استاندارد حلال در موضوع "بانکداری حلال"، نوبت به پژوهش (در مجموعه خدمات مالی حلال) به صنعت بیمه رسید.
پس از ارائه پیش نویس اصول استاندارد حلال در موضوع "بانکداری حلال"، نوبت به پژوهش (در مجموعه خدمات مالی حلال) به صنعت بیمه رسید.

صنعت بیمه، صنعتی نوپا و جدید است که در زمینه‌های مختلف در طول چند دهه قبل رشد چشمگیری در جهان داشته است.قراردادهای بیمه‌های موجود فیمابین بیمه گر و بیمه گزار در انواع آن به نوعی از عقود بر می‌گردد که از سوی برخی مذاهب، حلال و از سوی بعضی دیگر غیرحلال شمرده شده است.
برخی کشورهای عربی از طریق آکادمی فقه اسلامی در جده، نوعی از قراردادها را جایگزین بیمه کرده‌اند که تکافل نام دارد و اکنون شرکت‌هائی به این نام در آن کشورها و کشورهائی مثل مالزی اجرا می‌شود.بررسی دقیق همه این نوع قراردادهای بیمه یا تکافل و تطبیق آن با مبانی فقهی همه مذاهب اسلامی، پروژه بزرگی است که سازمان حلال جهانی با همکاری همه دست اندرکاران پژوهش در صنعت بیمه اعم از دانشگاهیان و حوزویان آغاز نموده است و به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد.