هزاره حلال

اولین بانک اطلاعات حلال ایران که حاوی اطلاعات شرکت های دارای نشان حلال می باشد، به همت موسسه حلال جهانی در بیست و دومین نمایشگاه آگروفود ایران رونمایی و منتشر گردید.
اولین بانک اطلاعات حلال ایران که حاوی اطلاعات شرکت های دارای نشان حلال می باشد، به همت موسسه حلال جهانی در بیست و دومین نمایشگاه آگروفود ایران رونمایی و منتشر گردید.

اولین بانک اطلاعات حلال ایران که حاوی اطلاعات شرکت های دارای نشان حلال می باشد، به همت موسسه حلال جهانی در بیست و دومین نمایشگاه آگروفود ایران رونمایی و منتشر گردید.
متقاضیان جهت دریافت این بانک اطلاعاتی می توانند در روزهای برگزاری نمایشگاه، از 5 الی 8 خرداد ماه به غرفه موسسه حلال جهانی واقع در سالن 6 غرفه شماره 2 نمایشگاه بین المللی مراجعه نمایند.