گردشگری حلال شکل می گیرد

  • یکی از خدمات \”حلال جهانی\” به گردشگران مسلمان، تضمین یک اقامت آسوده و مطمئن درمدت سفرشان بر اساس معیارهای اعتقادی است که اصطلاحاً به آن حلال توریسم یا گردشگری حلال اطلاق می شود.

یکی از خدمات “حلال جهانی” به گردشگران مسلمان، تضمین یک اقامت آسوده و مطمئن درمدت سفرشان بر اساس معیارهای اعتقادی است که اصطلاحاً به آن حلال توریسم یا گردشگری حلال اطلاق می شود.
 
بعضی از کشورها در اقدامات ابتکاری خود برای جذب توریست های مسلمان در سایت ها و بروشورهای خود واژه های توریسم حلال، هتل حلال و… را به کار می برند.
تایلند، یکی از این کشورهاست که در جذب گردشگر مهارت خاصی دارد و با حمایت از هتل هائی با استاندارد حلال که عنوان “حلال هتل” را به کار می برند، برای جذب گردشگران مسلمان اقدام نموده است. بقیه کشورها نیز کم کم به این مزیت خود را خواهند رساندزیرا صنعت توریسم و اقتصاد آن جزو برنامه های پر اهمیت در همه کشورهاست.

اصول استاندارد حلال در هتل ها

ارائه غذای حلال یاعدم سرو مشروبات الکلی، ارائه خدمات برای مراسم عبادی گردشگران مسلمان مثل تعیین جهت قبله در اتاقها، راهنمایان گردشگری مسلمان در آن کشور، ارائه فهرستی از جاذبه های گردشگری اسلامی در آن کشور و … از جمله سرویس ها در گردشگری حلال  به شمار می رود.
“حلال جهانی” در جهت تدوین استانداردهای گردشگری حلال اقداماتی انجام داده که به زودی از طریق همین وب سایت اطلاع رسانی خواهد شد.