کنسرسیوم صادراتی محصولات حلال

امروزه کنسرسیوم های صادراتی وسیله ای بسیار موثر برای رشد و توسعه و ارتقای گروه های مختلف صادراتی است که از طریق هم افزایی فعالان اقتصادی یک حوزه کاری حاصل می شود.
امروزه کنسرسیوم های صادراتی وسیله ای بسیار موثر برای رشد و توسعه و ارتقای گروه های مختلف صادراتی است که از طریق هم افزایی فعالان اقتصادی یک حوزه کاری حاصل می شود.

امروزه کنسرسیوم های صادراتی وسیله ای بسیار موثر برای رشد و توسعه  و ارتقای گروه های مختلف صادراتی است که از طریق هم افزایی فعالان اقتصادی یک حوزه کاری حاصل می شود.

به این ترتیب که مثلا اعضای یک گروه غذایی به عنوان مثال خشکبار یا زعفران یا لبنیات به جای رقابت با یکدیگر، تشکیل یک شرکت جدید صادراتی به نام کنسریوم صادراتی خشکبار یا زعفران یا لبنیات را می دهند که این موسسه به نمایندگی از همه با مشتری ها تماس می گیرد و در نمایشگاه ها و بازار های صادراتی شرکت می کند و یک قیکت واحد می دهد، به جای آنکه تک تک اعضای آن گروه این کار را انجام دهند و طبیعتا به خاطر رقابت موجب تخریب دیگران شوند. کنسرسیوم می تواند سفارش های دریافتی را با مکانیزم مورد توافق خود گروه بین اعضا پخش نماید. همچنین می تواند با یک برند جدید و بسته بندی جدید محصولات اعضای خود را به بازار ارائه نماید.

کنسرسیوم ها مورد حمایت بخش صنعتی سازمان ملل متحد (UNIDO) می باشد و کشورهایی مثل ایتالیا در صنعت کفش بهترین بهره برداری را از آن نموده اند. به طوریکه این صنعت با نزدیک 1500 عضو محصولات صادراتی خود را به کل جهان با قیمت واحد عرضه می نماید.

موسسه حلال جهانی به منظور استفاده از ظرفیت کنسرسیوم های صادراتی، اقداماتی را برای تاسیس کنسرسیوم های بیست گانه صنایع غذایی و دارویی کشور آغاز نموده و با همکاری اعضای هر گروه این کنسرسیوم ها را به تاسیس و فعالیت می رساند.