فرم عضویت در کنسرسیوم حلال

علاقمندان جهت عضویت در کنسرسیوم صادراتی محصولات حلال، می توانند با پر کردن فرم مذکور آمادگی خود را به موسسه حلال جهانی اعلام دارند.
علاقمندان جهت عضویت در کنسرسیوم صادراتی محصولات حلال، می توانند با پر کردن فرم مذکور آمادگی خود را به موسسه حلال جهانی اعلام دارند.

علاقمندان جهت عضویت در کنسرسیوم صادراتی محصولات حلال، می توانند با پر کردن فرم مذکور آمادگی خود را به موسسه حلال جهانی اعلام دارند.