اهمیت کنسرسیوم های صادراتی

کنسرسیوم های صادراتی، ترکیبی داوطلبانه از چند شرکت و ذینفع، با هدف گسترش کالا و خدمات اعضای خود در خارج از مرزهای کشور وتسهیل صادرات آن محصولات از طریق یک اقدام مشارکتی هستند.
کنسرسیوم های صادراتی، ترکیبی داوطلبانه از چند شرکت و ذینفع، با هدف گسترش کالا و خدمات اعضای خود در خارج از مرزهای کشور وتسهیل صادرات آن محصولات از طریق یک اقدام مشارکتی هستند.


کنسرسیوم های صادراتی، ترکیبی داوطلبانه از چند شرکت و ذینفع، با هدف گسترش کالا و خدمات اعضای خود در خارج از مرزهای کشور وتسهیل صادرات آن محصولات از طریق یک اقدام مشارکتی هستند.

اعضای یک کنسرسیوم به این باور رسیده اند که جنبه های همکاری را بر جنبه رقابت ترجیح دهند تا بتوانند بازارهای کلیدی را با آخرین تکنولوژی های موجود فتح نمایند .

کنسرسیوم صادراتی را می توان به عنوان یک همکاری رسمی استراتژیک میان تا بلند مدت میان چند ذینفع در نظر گرفت که به عنوان یک متخصص تامین کننده خدمات برای تسهیل در امر دستیابی به بازارهای خارجی عمل می نماید.

با همکاری در درون یک کنسرسیوم صادراتی بسیاری از مشکلات مربوط به SME ها مرتفع خواهد شد. این همکاری مزایای زیر را به دنبال خواهد داشت :

کاهش ریسک و هزینه
بهبود بهره وری
افزایش اثر بخشی انباشت دانش
تنوع کاملی از ماشین الات
گسترش ظرفیت تولید و سرمایه کار
بهره وری بیشتر از تکنولوژی در جهت ارتقاء مشخصه های کیفی بازارهای صادراتی
رعایت استاندارد های محیطی و فنی و قوانین
فراهم سازی زیر ساخت های صادرات جهت گیری سمت بازارهای صادراتی اجرای تحقیقات بازار
بهره مندی بیشتر از تکنیک های موثر بازاریابی
ایجاد روحیه افزونتر برای محصولات صادراتی
مهارت های برقراری ارتباط و توان چانه زنی
رشد ظرفیت و تسهیلات مناسب اداری و اجرائی
آگاهی از مشوق های صادراتی دولت

کنسرسیوم صادراتی حلال

حلال جهانی، به منظور گسترش و توسعه تجارت محصولات حلال، استقاده از کنسرسیوم های صادراتی را در دستور کار خود قرار داده و در نظر دارد تا هر چه زودتر کنسرسیوم صادراتی حلال را به نتیجه برساند . زیر شاخه های کنسرسیوم حلال عبارت است از :

کنسرسیوم مواد غذایی حلال
کنسرسیوم دارویی حلال
کنسرسیوم مواد آرایشی و بهداشتی حلال
کنسرسیوم خدمات توریستی حلال
کنسرسیوم خدمات رسانه ای حلال
کنسرسیوم بانکداری حلال
کنسرسیوم بیمه حلال
کنسرسیوم خدمات ورزشی حلال
کنسرسیوم خدمات حمل و نقل حلال کنسرسیوم خدمات رستوران ها و کیترینگ حلال