صابون حلال هم به بازار آمد

انسان ها سال هاست که از وسایل شوینده استفاده می کنند و تاریخ آن به هزاران سال قبل برمی گردد. درست است که صابون اختراع جدیدی است، اما مواد شوینده ای همچون برگ درختان و خاک و یا خاکستر و روغن، سال هاست مورد استفاده افراد متمدن قرار می گیرد. صابون ترکیبی از مواد شیمیایی مختلف است و به انواع مختلف صابون های زیبایی، آرایشی و مایع و ... تقسیم بندی می شود.
انسان ها سال هاست که از وسایل شوینده استفاده می کنند و تاریخ آن به هزاران سال قبل برمی گردد. درست است که صابون اختراع جدیدی است، اما مواد شوینده ای همچون برگ درختان و خاک و یا خاکستر و روغن، سال هاست مورد استفاده افراد متمدن قرار می گیرد. صابون ترکیبی از مواد شیمیایی مختلف است و به انواع مختلف صابون های زیبایی، آرایشی و مایع و ... تقسیم بندی می شود.

انسان ها سال هاست که از وسایل شوینده استفاده می کنند و تاریخ آن به هزاران سال قبل برمی گردد. درست است که صابون اختراع جدیدی است، اما مواد شوینده ای همچون برگ درختان و خاک و یا خاکستر و روغن، سال هاست مورد استفاده افراد متمدن قرار می گیرد. صابون ترکیبی از مواد شیمیایی مختلف است و به انواع مختلف صابون های زیبایی، آرایشی و مایع و … تقسیم بندی می شود.
اما موادی که در ساختن صابون استفاده می شود، اخیرا موجب نگرانی مسلمانان شده است. در برخی از صابون ها اسید سیتریک از چربی خوک تهیه می شود و این موجب شده که این نوع صابون ها نتوانند گواهی حلال شرکت های حلال را کسب کنند. همین امر باعث شده که محققان در این زمینه به تکاپو بیفتند و به دنبال جایگزینی مواد حرام صابون ها باشند. اخیرا شرکتی در انگلیس، صابونی تولید کرده است که برچسب حلال بر خود دارد، و به جای استفاده از چربی خوک، از چربی نوعی گوسفند برای تولید صابون های حلال استفاده کرده است. استقبال مسلمانان بریتانیانی، موجب شده دیگر شرکت های تولید کننده صابون هم به فکر صابون های حلال بیفتند. صنایع بهداشتی و آرایشی سالانه بالغ بر 335 میلیارد دلار گردش مالی دارد و مصرف کننده بسیاری از این مواد مسلمانان هستند، از این رو تولید کنندگان محصولات گوناگون بهداشتی، نگاه خاصی به این بازار دارند.