درخواست سرو غذای حلال در زندان های آمریکا

یک گروه حمایت از حقوق مسلمانان در آمریکا که در فلوریدا مستقر است از دادگاه این کشور خواسته است دستور دهد برای زندانیان مسلمان غذای حلال سرو شود.

یک گروه حمایت از حقوق مسلمانان در آمریکا که در فلوریدا مستقر است از دادگاه این کشور خواسته است دستور دهد برای زندانیان مسلمان غذای حلال سرو شود.
 
 این درخواست پس از آن صورت گرفت که همین دادگاه دستور داد برای زندانیان یهودی باید غذای کوشر (غذای ذبح شده به شیوه یهودیان) سرو شود.
حسن شبلی، مدیر شورای روابط مسحیان و مسلمانان در این رابطه گفته: «اگر یهودیان به غذای کوشر می توانند دسترسی داشته باشند، مسلمانان هم چنین حقی باید داشته باشند.»
این شورا اعلام کرده زندانیان مسلمان با نوشتن نامه، چندین بار درخواست کرده اند که برای آن ها نیز غذای حلال سرو شود.