حضور دبیرکل موسسه حلال جهانی در همایش حلال روسیه

"همايش بين المللى حلال روسيه به همت مركز گواهى حلال روسيه، روز هاى چهارم و پنجم ژوئن ٢٠١٣ در شهر سن پترزبورگ سالن آمفى تئاتر هتل \"پارك اين\" برگزار شد."
"همايش بين المللى حلال روسيه به همت مركز گواهى حلال روسيه، روز هاى چهارم و پنجم ژوئن ٢٠١٣ در شهر سن پترزبورگ سالن آمفى تئاتر هتل \"پارك اين\" برگزار شد."

همايش بين المللى حلال روسيه به همت مركز گواهى حلال روسيه، روز هاى چهارم و پنجم ژوئن ٢٠١٣ در شهر سن پترزبورگ سالن آمفى تئاتر هتل “پارك اين” برگزار شد.


همايش بين المللى حلال روسيه به همت  مركز گواهى حلال روسيه، روز هاى چهارم و پنجم ژوئن ٢٠١٣در شهر سن پترزبورگ سالن آمفى تئاتر هتل  “پارك اين “برگزار شدهمايش بين المللى حلال روسيه به همت  مركز گواهى حلال روسيه، روز هاى چهارم و پنجم ژوئن ٢٠١٣ در شهر سن پترزبورگ سالن آمفى تئاتر هتل  “پارك اين” برگزار شد.
 

در مراسم افتتاحيه بعضى از مقامات وزارت كشاورزى و صنعت روسيه  خير مقدم گفته و پيام بعضى ديگر كه نتوانسته بودند شركت كنند قرائت شد. همچنين دبيركل اسميك،  دبيركل مركز توسعه تجارت ، دبيركل OIE ، در مورد اهميت توجه به همه جنبه هاى حلال ، مطالبى بيان كردند . سپس دينارساديكوف مدير همايش ضمن تشكر از همه ميهمانان از كشورهاى مختلف ايران، تركيه، مالزي، سودان، كرواسي، فلسطين، تانزانيا، هلند، افريقاى جنوبى، امريكا، استراليا، … و نيز جمهوري هاى روسيه و مديران بنگاه هاى توليدى براى حضور در همايش از نقش دبيركل موسسه حلال جهانى در تشكيل مركز گواهى حلال روسيه تشكر نمود و سپس برنامه علمي همايش در پنج بخش اجرا و سخنرانان مقالات  علمى و تحقيقى خود را ارائه نموده و به سوالات حاضران پاسخ گفتند. دكتر فخارى  كه خود مدير كارگروه پنجم همايش بود در سخنرانى خودكه در دومين بخش ارائه نمود به اهميت تاريخى شروع حلال در روسيه اشاره نمود وسير تدوين و تصويب استاندارد جهانى غذاى حلال  در كومسك كه خود عضو تدوين نخستين پيش نويش آن بوده را توضيح داد و تلاش موسسه حلال جهانى را براى تدوين ساير استانداردهاى حلال در زمينه توريسم، امور مالى و خدمات و…راتبيين نمود. همچنين هالوك داگ دبيركل مركز اندازه شناسي و استاندارد  (اسميك) و حزين الحسن  دبيركل مركز توسعه تجارت سازمان همكاري اسلامى ،حسن عبدالعزيز از مركز جهانى OIE، مريم عبداللطيف و شريف الدين از دانشگاه صباح مالزي،نجار از مركز حلال آفريقاى جنوبي،ايدا غانم از تيم مطالعات حلال دانشگاه قدس (فلسطين)، محمد المحلى از مركز حلال استراليا، اركانت كورت از مركز استاندارد تركيه، عشا عبدالوهاب از سودان و… مطالب علمى خودرا ارائه نمودند. همايش حلال روسيه با تاكيد بر ادامه تحقيقات در موضوعات حلال براي پاسخگوئي به تجارت  فزاينده حلال در جهان  پايان يافت.