گواهی حلال برای نوشیدنی الکلی

جکیم، وزارت توسعه اسلامی مالزی، اعلام کرده به هیچ تولید کننده نوشیدنی های حلال گواهی نامه صادر نکرده است.
جکیم، وزارت توسعه اسلامی مالزی، اعلام کرده به هیچ تولید کننده نوشیدنی های حلال گواهی نامه صادر نکرده است.


جکیم، وزارت توسعه اسلامی مالزی، اعلام کرده به هیچ تولید کننده نوشیدنی های حلال گواهی نامه صادر نکرده است.

چندی پیش در شبکه های اجتماعی واینترنت عکسی منتشر شده بود که نشان از آرم حلال جکیم بر یک نوشیدنی الکلی می داد و باعث خشم مسلمانان شده بود. مدیر روابط عمومی جکیم، حکیمه یوسف، اعلام کرده که آن ها این موضوع را به پلیس پتروجایا اعلام کرده اند تا درباره این موضوع تحقیق کنند. او اضافه کرد: «تاکید می کنم که جکیم هیچ گاه گواهی حلال برای این شرکت صادر نکرده است. در حقیقت ما حتی اگرمحصولی غیر الکلی هم نباشد، اما در خط تولیدش نوشیدنی های الکلی تولید شود، گواهی حلال صادر نمی کنیم. این موضوع دروغ است و ما به پلیس هم اطلاع داده ایم.» جکیم این اتفاقات را در راستای تخریب این دپارتمان ارزیابی کرده است.