پشتیبانی تایلند از سرمایه گذاری و صنعت مالی اسلامی

رئیس بانک اسلامی تایلند گفت: دولت تایلند برای پشتیبانی بهتر از سرمایه گذاری و خدمات مالی اسلامی نیاز به آشنایی بیشتر با کشور های اسلامی دارد.
رئیس بانک اسلامی تایلند گفت: دولت تایلند برای پشتیبانی بهتر از سرمایه گذاری و خدمات مالی اسلامی نیاز به آشنایی بیشتر با کشور های اسلامی دارد.


رئیس بانک اسلامی تایلند گفت: دولت تایلند برای پشتیبانی بهتر از سرمایه گذاری و خدمات مالی اسلامی نیاز به آشنایی بیشتر با کشور های اسلامی دارد.

به گزارش خبرگزاری تقریب (تنا) به نقل از الالوکة، “عابدین ونکوان” مدیر بانک اسلامی تایلند اعلام کرد: دولت این کشور نیاز به بررسی بیشتر زندگی مسلمانان برای جذب بهتر سرمایه های اسلامی و افزایش بازار مالی اسلامی کشور های اسلامی دارد.
وی افزود: برای توسعه سیاست های سرمایه گذاری اسلامی نیاز  است که سرمایه گذاران تایلندی که می خواهند در کشور های اسلامی سرمایه گذاری کنند با طبیعت زندگی در کشور های اسلامی بیشتر آشنا شوند.
وی افزود: مشارکت تایلند در بازار تولیدات حلال و ارائه خدمات پزشکی حلال نیاز به آشنایی بیشتر با زندگی مسلمانان و کشور های اسلامی دارد.