مارین لوپن: مدارس حق ندارند غذای حلال یا کوشر عرضه کنند

  • اخیرا انتخابات شهرداری های فرانسه برگزار شد و حزب راست گرای افراطی این کشور که به شدت ضد مهاجرت هستند توانست بیش از 5 درصد کرسی ها را به خود اختصاص دهد. حالا خانم مارین لوپن که رهبری این حزب را بر عهده دارد از هم حزبی هایش خواسته در شهرهایی که توانسته اند کرسی ها را به خود اختصاص دهند، غذای حلال یا کوشر سرو نشود: «می خواهیم هیچ چیز دینی در منوی غذای مدارس مان نباشد. دلیلی وجود ندارد که دین به حوزه عمومی جامعه راه پیدا کند.» او ادامه داده باید کاری کرد تا «سکولاریسم فرانسه را نجات داد».

اخیرا انتخابات شهرداری های فرانسه برگزار شد و حزب راست گرای افراطی این کشور که به شدت ضد مهاجرت هستند توانست بیش از 5 درصد کرسی ها را به خود اختصاص دهد. حالا خانم مارین لوپن که رهبری این حزب را بر عهده دارد از هم حزبی هایش خواسته در شهرهایی که توانسته اند کرسی ها را به خود اختصاص دهند، غذای حلال یا کوشر سرو نشود: «می خواهیم هیچ چیز دینی در منوی غذای مدارس مان نباشد. دلیلی وجود ندارد که دین به حوزه عمومی جامعه راه پیدا کند.» او ادامه داده باید کاری کرد تا «سکولاریسم  فرانسه را نجات داد».

حزب راست گرای افراطی فرانسه در انتخابات شهرداری ها موفق شد سکان امور 11 شهر را به دست بیاورد و 1400 کرسی را هم از آن خود کند؛ این نتیجه بهترین کارنامه این حزب در تاریخ انتخابات شهرداری ها بوده است.

بسیاری از مسلمانان جامعه فرانسه را جامعه ای سکولار می بینند که سعی در تحمیل ارزش های خود بر مسلمانان دارد و با پیروزی این حزب در انتخابات برخی شهرداری ها، مسلمانان نگرانند که مبادا به ارزش های آنان بی احترامی شود.

گفتنی است که فرانسه بزرگ ترین جمعیت مسلمانان اروپا را دارد و مسئله حلال همواره یکی از مسائل مناقشه برانگیز در انتخابات این کشور بوده و نامزدها با مطرح کردن این مبحث سعی در جمع کردن رای قشر خاصی داشته اند.