تولیدات رسانه ای حلال

مقام ریاست جمهوری در بخشی از سخنان خود در "اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های کشورهای اسلامی" در مورد تولیدات رسانه ای حلال خاطر نشان کردند:
مقام ریاست جمهوری در بخشی از سخنان خود در "اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های کشورهای اسلامی" در مورد تولیدات رسانه ای حلال خاطر نشان کردند:


مقام ریاست جمهوری در بخشی از سخنان خود در “اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های کشورهای اسلامی” در مورد تولیدات رسانه ای حلال خاطر نشان کردند:

“ما نیاز به تولید داریم. ما نیاز به برند داریم. همانطور که در غذا ما باید غذای حلال را در دنیای اسلام و در جای جای جهان بگسترانیم٬ هر مسلمانی به هر کشوری رفت نیز باید تابلوی غذای حلال چشم او را جذب کند و دل او را آرام کند و بتواند از غذای حلال استفاده کند. ما باید تولید پاک و نظیف (رسانه ای) را هم بتوانیم جایگزین انواع تولیدهای منحرف‌ کننده غربی کنیم و برای این کار باید برندی را بوجود بیاوریم و همه جا این برند به پدر و مادر اطمینان دهد که محتوایش هدایتگر است و به جوان آرامش دهد که با دیدن و شنیدن آن محتوا در ایمانش افزوده می‌شود و بر یقینش به حق و قیامت افزون می‌گردد.
ما باید برند تولید صالح و عمل صالح را به عنوان یک برند در دنیای اسلام ایجاد کنیم که هر کس، هر محصولی را با آن برند صالح می‌بیند اطمینان یابد که هر چه نوشته است درست و صحیح و منطبق است بر آنچه که واقعیت است ما باید برندها را ایجاد کنیم ما در زمینه فرهنگ و تولید فرهنگی، رادیو و تلویزیونی و انواع تولیدات فرهنگی باید با برند خودمان افکار و اذهان دنیای اسلام را جذب کنیم ما از فریادها و زرق و برق‌های دنیای غرب نباید بهراسیم ما می‌توانیم موفق شویم ما می‌توانیم پیش‌رو باشیم ما می‌توانیم راه پیامبر را ادامه دهیم اگر نمی‌توانستیم او امام هدایت ما نبود. اما ما نمی‌توانستیم راه پیامبر را ادامه دهیم او سراج منیر ما نبود اگر ما قابلیت برای دعوت پیامبر نداشتیم او داعیاً الله ما نبود.”