تلاش پاکستان برای صادرات گوشت حلال به ایران

معاون دانشگاه علوم دامی و گیاهی پاکستان، پرفسور طلعت ناصر پاشا، اعلام کرده است که میزان صادرات گوشت حلال این کشور به دیگر نقاط جهان، در سه سال گذشته 35 درصد افزایش داشته است و انتظار دارد این رقم در سال جاری به 45 درصد برسد.
معاون دانشگاه علوم دامی و گیاهی پاکستان، پرفسور طلعت ناصر پاشا، اعلام کرده است که میزان صادرات گوشت حلال این کشور به دیگر نقاط جهان، در سه سال گذشته 35 درصد افزایش داشته است و انتظار دارد این رقم در سال جاری به 45 درصد برسد.


معاون دانشگاه علوم دامی و گیاهی پاکستان، پرفسور طلعت ناصر پاشا، اعلام کرده است که میزان صادرات گوشت حلال این کشور به دیگر نقاط جهان، در سه سال گذشته 35 درصد افزایش داشته است و انتظار دارد این رقم در سال جاری به 45 درصد برسد. او همچنین گفته پاکستان در نظر دارد سال آینده اگر حمایت های قانونی و دولتی از این صنعت به عمل آید، 55 درصد میزان صادرات گوشت حلال خود را افزایش دهد.
آقای طلعت ارزش صادرات گوشت حلال پاکستان را 300 میلیون دلار اعلام کرده است و گفته میزان کل مصرف کل گوشت حلال جهان رقمی در حدود 600 میلیارد دلار در سال است و از این رو در نظر دارد بخش بزرگتری از این بازار عظیم را در اختیار بگیرد.
پرفسور پاشا که در بین دانشجویان و علاقه مندان صنعت حلال صحبت می کرد اضافه کرده کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان سعودی، ایران و امارات متحده عربی از بزرگترین وارد کنندگان گوشت های حلال هستند و پاکستان در موقعیتی است که می تواند صادرات گوشت حلال را با قیمتی کمتر به نسبت کشورهای اروپایی به این کشورهای مسلمان انجام دهد.