حلال و اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند

  • به دعوت رئیس مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه کشورهای حشیه اقیانوس هند (IORA) دبیر کل موسسه حلال جهانی به عضویت کمیته علمی این نهاد انتخاب و در نشست این کمیته نقطه نظرات خود در مورد ایجاد سه کار گروه در موضوع راستی آزمایی محصولات حلال، جایگزینی مواد افزودنی حلال به جای غیر حلال در بعضی محصولات، شیوه تشخیص حلیت در مواد مخلوط حلال و حرام بیان نمود که مورد موافقت قرار گرفت

به دعوت رئیس مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه کشورهای حشیه اقیانوس هند (IORA) دبیر کل موسسه حلال جهانی به عضویت کمیته علمی این نهاد انتخاب و در نشست این کمیته نقطه نظرات خود در مورد ایجاد سه کار گروه در موضوع راستی آزمایی محصولات حلال، جایگزینی مواد افزودنی حلال به جای غیر حلال در بعضی محصولات، شیوه تشخیص حلیت در مواد مخلوط حلال و حرام بیان نمود که مورد موافقت قرار گرفت
این کارگاه قرار است روز 8-10 سپتامبر ( 17-19 شهریور) با حضور نمایندگانی از کشورهای خارجی و اندیشمندان ایرانی برگزار شود. که در حاشیه آن نیز نمایشگاهی از محصولات برخی شرکت های ایرانی خواهد بود. گفتنی است که اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند متشکل از بیست کشور از کشورهای حاشیه این اقیانوس است که شش کشور هم به عنوان حامی به آن افزوده شده اند.
دفتر علوم و انتقال فناوری این اتحادیه در ایران است که ریاست آن با دکتر مولی نژاد (وزارت علوم و فناوری) می باشد.