ارس٬ نخستین منطقه آزاد بر اساس استاندارد حلال

"منطقه آزاد تجاری ارس به عنوان نخستین منطقه آزاد بر اساس استاندارد حلال سازمان همکاری های اسلامی اعلام گردید. درپی امضای تفاهم نامه فیما بین مدیر عامل این منطقه با دبیر کل موسسه حلال جهانی برای استقرار استانداردهای سازمان همکاری های اسلامی در زمینه واردات و صادرات مواد غذایی٬ گردشگری و خدمات حلال٬ این منطقه آزاد نخستین منطقه آزادی خواهد بود که در راستای صنعت حلال اقدام نموده است."
"منطقه آزاد تجاری ارس به عنوان نخستین منطقه آزاد بر اساس استاندارد حلال سازمان همکاری های اسلامی اعلام گردید. درپی امضای تفاهم نامه فیما بین مدیر عامل این منطقه با دبیر کل موسسه حلال جهانی برای استقرار استانداردهای سازمان همکاری های اسلامی در زمینه واردات و صادرات مواد غذایی٬ گردشگری و خدمات حلال٬ این منطقه آزاد نخستین منطقه آزادی خواهد بود که در راستای صنعت حلال اقدام نموده است."

منطقه آزاد تجاری ارس به عنوان نخستین منطقه آزاد بر اساس استاندارد حلال سازمان همکاری های اسلامی اعلام گردید. درپی امضای تفاهم نامه فیما بین مدیر عامل این منطقه با دبیر کل موسسه حلال جهانی برای استقرار استانداردهای سازمان همکاری های اسلامی در زمینه واردات و صادرات مواد غذایی٬ گردشگری و خدمات حلال٬ این منطقه آزاد نخستین منطقه آزادی خواهد بود که در راستای صنعت حلال اقدام نموده است.


در بخشی از این تفاهم نامه اطلاع رسانی یکهزار شرکت دارای گواهی نامه حلال برای استفاده از امکانات این بندر توسط موسسه حلال جهانی و نیز برنامه عملیاتی برای گردشگری حلال در این منطقه اشاره شده است. آقای مهندس عرب باغی مدیر عامل منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: اساس پیگیری برنامه های حلال در حوزه اجرایی به اعتقاد و باور مدیران مربوط می شود و اگر این اعتقاد راسخ همراه با بیان علمی از باید و نباید های شرعی برای مردم باشد برنامه حلال گسترش خواهد یافت. دکتر عبدالحسین فخاری دبیر کل موسسه حلال جهانی نیز نقش راهبردی این منطقه را برای توسعه برنامه حلال جهت کشورهای همسایه بیان نمود و آرزو کرد این تفاهم نامه مقدمه توسعه صنعت حلال در این منطقه حساس شود.