ترویج استاندارد حلال، مزیت اقتصادی ایران است

نخستین همایش "پژوهش در استاندارد حلال و نقش فراگیر جهانی آن" روز گذشته در دانشگاه الزهرا برگزار شد.
نخستین همایش "پژوهش در استاندارد حلال و نقش فراگیر جهانی آن" روز گذشته در دانشگاه الزهرا برگزار شد.

نخستین همایش “پژوهش در استاندارد حلال و نقش فراگیر جهانی آن” روز گذشته در دانشگاه الزهرا برگزار شد.
دکتر عبدالحسین فخاری دبیر کل موسسه حلال جهانی در حاشیه این همایش، با بیان اینکه بدون دانش نمی توان استاندارد حلال را گسترش داد به خبرنگار “تجارت” گفت: با توجه به آنکه بسیاری ازمحصولات نیاز به تحقیقات دانشگاهی دارند تعامل و همکاری با دانشگاه ها می تواند در این پژوهش ها تسریع ببخشد و دانشگاه الزهرا نیز دراین زمینه پیشگام بود.
وی با اشاره به تعریف ساده حلال در جامعه گفت: حلال جریان روان زندگی یک مسلمان است. یعنی مسلمان همانگونه که به هوا نیازمند است نیازمند ایجاد فضای حلال در ابعاد  گوناگون است.

برای دریافت متن کامل مصاحبه کلیک نمایید