فرخنده باد میلاد با سعادت آخرین سفیر رحمت

فرخنده میلاد با سعادت آخرین سفیر رحمت، حضرت محمد (ص)، آغاز هفته وحدت و ولادت با سعادت ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
فرخنده میلاد با سعادت آخرین سفیر رحمت، حضرت محمد (ص)، آغاز هفته وحدت و ولادت با سعادت ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

فرخنده میلاد با سعادت آخرین سفیر رحمت، حضرت محمد (ص)، آغاز هفته وحدت و ولادت با سعادت ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تبریک و تهنیت عرض می نماییم.