حمایت از تدوین استانداردهای جهانی حلال

  • این سازمان که از مدتها قبل به تحقیق در استانداردهای حلال پرداخته و موفقیت هایی را بدست آورده برای حمایت از تدوین این استانداردها فراخوانی از کارشناسان انجام داده و اعلام نموده که تا سقف یک میلیارد ریال از تدوین این استانداردها حمایت مالی خواهد کرد.

این سازمان که از مدتها قبل به تحقیق در استانداردهای حلال پرداخته و موفقیت هایی را بدست آورده برای حمایت از تدوین این استانداردها فراخوانی از کارشناسان انجام داده و اعلام نموده که تا سقف یک میلیارد ریال از تدوین این استانداردها حمایت مالی خواهد کرد.

از کارشناسانی که آمادگی دارند تا در پیش نویس استانداردهای جدید حلال در حوزه دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی، بانکداری، بیمه، فناوری اطلاعات و رسانه، تفریحات و ورزش و … همکاری نمایند، دعوت می شود ضمن ارسال رزومه و تجربیات و تخصص خود از این حمایت ها بهره مند شوند.