تفاهم نامه با دانشگاه الزهرا در موضوع تحقیقات حلال

به گزارش روابط عمومی موسسه حلال جهانی٬ در پی علاقمندی دانشگاه الزهرا که از مراکز فعال علمی در زمینه «سلامت غذایی» است برای حضور در تحقیقات حلال٬ تفاهم نامه ای فیما بین این دانشگاه و موسسه حلال جهانی منعقد گردید.
به گزارش روابط عمومی موسسه حلال جهانی٬ در پی علاقمندی دانشگاه الزهرا که از مراکز فعال علمی در زمینه «سلامت غذایی» است برای حضور در تحقیقات حلال٬ تفاهم نامه ای فیما بین این دانشگاه و موسسه حلال جهانی منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی موسسه حلال جهانی٬ در پی علاقمندی دانشگاه الزهرا که از مراکز فعال علمی در زمینه «سلامت غذایی» است برای حضور در تحقیقات حلال٬ تفاهم نامه ای فیما بین این دانشگاه و موسسه حلال جهانی منعقد گردید. ضرورت حضور مراکز علمی٬ پژوهشگران و اساتید دانشگاه ها در موضوعات نوین غذا و دارو مرتبط با راستی آزمایی محصولات حلال و پیشنهاد مواد افزودنی حلال به جای غیر حلال در بعضی ترکیبات غذایی٬ همکاری تنگاتنگ مراکز دانشگاهی را با موسسات حلال می طلبد که امضای این تفاهم نامه گامی دراین زمینه است.

خانم دکتر خزعلی در این مراسم ضمن استقبال از این هدف٬ آمادگی دانشگاه را برای تاسیس حلال به عنوان یک موضوع بین رشته ای اعلام نمود و افزود از فرصت ریاست دانشگاه های کشورهای اسلامی که اکنون در اختیار این دانشگاه است در سفر به این اجلاس در پاکستان برای این منظور استفاده خواهد نمود. همکاری های پژوهشی٬ آموزشی و ترویجی و تبادل آخرین رویدادهای علمی در حوزه حلال از مواد این تفاهم نامه است.

دکتر فخاری نیز گزارشی از آخرین رویدادهای علمی و دانشگاهی از جمله رشته حلال در دانشگاه UPM مالزی ارائه نمود و این همکاری را سرآغاز همکاری های گسترده تر دانشگاه های جهان اسلام در موضوع حلال برشمرد.