انعقاد تفاهم نامه همكاري میان سازمان منطقه آزاد انزلي و موسسه حلال جهاني

  • اين منطقه بعنوان پايلوت طرح گردشگري حلال انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل سازمان منطقه آزاد انزلي، با انعقاد تفاهم نامه همكاري كه ميان رضا مسرور رئيس هيأت مديره و مديرعامل اين سازمان وعبدالحسين فخاري دبيركل موسسه حلال جهاني منعقد شد، منطقه آزاد انزلي به عنوان پايلوت طرح گردشگري حلال انتخاب شد.

 

اين تفاهم نامه همكاري در شش ماده با هدف افزايش فعاليتهاي اقتصادي از طريق همكاري و تعامل با ساير بخش هاي بازرگاني كشور و به منظور نيل به ايجاد شرايط ايده آل جهت صادرات و واردات انواع خدمات و محصولات حلال بهمراه استقرار استاندارد گردشگري حلال ميان دو سازمان منعقد شده است.

بنابراين گزارش فرآهم نمودن بستر مناسب جهت نظارت بر صادرات و واردات محصولات براساس استاندارد حلال سازمان همكاريهاي اسلامي (OIC)، همكاري به منظور ايجاد دفتر نمايندگي موسسه حلال جهاني در منطقه آزاد انزلي و ارائه تسهيلات و مشوق ها براي سرمايه گذاري در توليد و صادرات محصولات حلال از جمله تعهدات سازمان منطقه آزاد انزلي براي اجرايي نمودن اين تفاهم نامه همكاري است.

اهتمام كنسرسيوم صادراتي حلال درجهت انجام صادرات محصولات حلال از طريق منطقه آزاد انزلي، معرفي قابليتها وظرفيتهاي اين منطقه به حدود ۱۰۰۰ شركت توليدكننده محصولات حلال در سطح جهان و استقرار استاندارد گردشگري حلال و تلاش به منظور جذب گردشگر در اين منطقه از جمله تعهدات موسسه حلال جهاني در اين تفهم نامه همكاري است.

اين گزارش با اعلام اينكه معرفي منطقه آزاد انزلي به عنوان منطقه آزاد حلال يكي از نتايج عملياتي شدن اين تفاهم نامه است،مي افزايد: افزايش سهم بازار از طريق توسعه بازار، افزايش درآمد براي طرفين از طريق ظرفيتهاي حلال كشور،همبستگي كشورهاي اسلامي از طريق استقرار استاندار حلال جهاني، استفاده از مزايا و معافيتهاي قانوني منطقه آزاد انزلي براي صنايع اصلي و جانبي وابسته به محصولات حلال (توليد، پرورش، بسته بندي و …) در منطقه و گسترش همكاريها از طريق توسعه صنعت حلال بين كشورهاي همجوار از جمله مزاياي اجراي تفاهم نامه همكاري ميان سازمان منطقه آزاد انزلي و موسسه حلال جهاني است.