اعتراض به انجمن صنفی حلال

  • انجمن صنفی تولید و ترویج حلال بدون اطلاع همه اعضای دارنده گواهی حلال، جلسه مجمع عمومی فوق العاده ای در روز چهارشنبه 29 مرداد ماه در محل اتاق بازرگانی برای تجدید انتخابات معین نموده است.

به گزارش خبرگزاری حلال، از بین حدود هشتصد دارنده گواهی حلال بیش از ده نفر در این جلسه شرکت نموده و از حضور بقیه افراد که از راه های دور و نزدیک آمده بودند به بهانه نداشتن کارت بازرگانی و عدم واریز حق عضویت جلوگیری نمودند. این افراد اعتراض کتبی خود را به نماینده امور تشکل های اتاق بازرگانی تسلیم نموده و برخورد گزینشی اعضاء هیات مدیره فعلی و تنظیم سناریو برای انتخاب مجدد خود را محکوم نموده و ازاتاق بازرگانی خواستند که شخصاً دخالت نموده و با این رویه برخورد کند. به نظر معترضان، انجمن از رویه خود خارج شده و این انجمن را به ابزاری در دست ایکریک تبدیل کرده و استقلال خود را از دست داده است. ضمن آنکه در طول این سه ساله هیچ اقدام موثری در رفع مشکل صنعت حلال انجام نداده و تنها با واسطه کردن گواهی حلال اقدام به گرفتن وجه از بعضی کارخانجات نموده است. همچنین معترضان به عملکرد انجمن صنفی حلال، فعالیت انجمن در حوزه صدور گواهی حلال را مغایر استاندارد 17065 دانسته و گفتند انجمن فقط باید به مسائل صنفی و رفع مشکلات اعضاء صنف و ارتقا آنها و تعامل با مسئولان برای رفع تضیقات و ایجاد مشوق ها بپردازد که حتی جلسه ای را هم در این زمینه برای هشتصد عضو حلال اطلاع رسانی و برگزار نکرده است. 

بنابر اطلاع واصله، نماینده اتاق پس از دیدن این اعتراضات، در جلسه مذکور حاضر شده و اعلام نمود که این انجمن هنوز اقدام کافی برای تکمیل پرونده ها، چنانکه بخش تشکل ها خواسته، ننموده و عدم برگزاری مجمع عمومی نیز از تخلفات این انجمن محسوب می شود و به دلیل عدم به حد نصاب رسیدن، جلسه را تعطیل و به وقت دیگری موکول نموده است. 

خبرگزاری حلال در مصاحبه کوتاهی با دکتر فخاری علت را جویا شد. دکتر فخاری ضمن تائید سخنان معترضان گفت: هیات مدیره فعلی انجمن به دلیل گرفتاری اعضاء فرصت وقت گذاری برای اهداف انجمن را نداشته و حتی نتوانسته رضایت بخش تشکل های اتاق را هم بدست آورد و از اهداف خود منحرف شده و باید افراد جدیدی که انگیزه داشته باشند این حرکت صنفی را رهبری نمایند. 

اخبار بعدی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.