شکایت دبیرکل شورای گسترش حلال امارات، از نبود استاندارد واحد

مرصاد سجاد، دبیرکل شورای گسترش حلال دوبی، از وجود سازمان های مختلف که گواهی حلال می دهند انتقاد کرد و این موضع را باعث سردرگمی مصرف کنندگان دانست:

مرصاد سجاد، دبیرکل شورای گسترش حلال دوبی، از وجود سازمان های مختلف که گواهی حلال می دهند انتقاد کرد و این موضع را باعث سردرگمی مصرف کنندگان دانست:

«یکی از مشکلاتی که در جهان با آن مواجه هستیم این است که هرکس فکر می کند خودش مرکز حلال جهان است» او مطلب را در کنفراس SIAL که در ابوظبی برگزار می شد اعلام کرد و ادامه داد: «هر کشوری استاندارد حلال خود را دارد که همین موضوع سدی در راه تجارت است. بازیگران بزرگ این عرصه مانند ترکیه، مالزی، ایران، اندونزی، عربستان سعودی و امارات باید به یکدیگر کمک کنند و این استانداردها را یکی کنند.»

به گزارش خبرگزاری حلال امروز بیش از 300 گواهی دهنده حلال در 48 کشور اسلامی فعال است و همین موضوع اندیشمندان کشورهای مسلمان را به فکر ایجاد استانداردی واحد برای حلال کرده است.