به گزارش گروه جامعه خبرگزاری ایکنا : دبیرکل مؤسسه حلال جهانی ...

پس از چاپ موفقیت آمیز کتاب هزاره حلال ( اولین بانک ...