به گزارش رسانه‌های پاکستانی ، یک موتور جستجوی اسلامی، که محتوای ...